Trans Wymiarowe Podróże

                w Głąb Siebie

Hipnoza Regresyjna & Progresyjna

  Na Nieświadomym Poziomie

WSZYSTKO informuje się wzajemnie

przez WSZYSTKIE czasy.

Streszczenie Płomień

Jest to bardzo głęboki wgląd w siebie, w swoją energetykę, zależności, programy, kody, przekonania, oczekiwania, projekcje. Podczas sesji można dokonać analizy jak i zobaczyć przyczyny swoich problemów duchowych i fizycznych ( chorób, fobii, strachu, trudności zarówno w relacjach jak i w obfitości dotyczących pieniędzy i dóbr materialnych, podłączeń , systemów i wszelkich zewnętrznych ingerencji).

Można dokonać weryfikacji i analizy wszelakich realiów/połączeń, zobaczyć jak naprawdę funkcjonujemy, jakie decyzje podjęliśmy i jak one się mają wobec naszej wolnej woli i szeroko pojętej prosperity.

Polega to na wprowadzeniu w głęboki stan relaksacji, odciążenie głowy, co skutkuje rozluźnieniem i zmianą perspektywy patrzenia na daną rzecz, sprawę, "problem", zobaczeniem inaczej ... a to z kolei skutkuje zmianami w życiu realnym, w ciele, w podejściu, w emocjach, relacjach...

Sesja i jej jakość zależy od perspektywy prowadzącego, w zależności od niej pojawiają się wszak pytania, na które mogą paść odpowiedzi. Jeśli nie padnie pytanie, nie padnie również odpowiedź. W zależności od jakości pytania, pada odpowiedniej jakości odpowiedź, odpowiedź DLA CEIBIE, z tym właśnie wszak przychodzisz.

Wiem zatem jakie pytania zadać, aby uzyskać jak najbardziej pełną i satysfakcjonującą odpowiedź.

Moim zadaniem jest zadawanie pytań i opieka, oraz weryfikacja tego co się zadziewa.

Moje sesje to nie wycieczki krajoznawcze, czy też dowartościowywanie się królewskimi wcieleniami z poprzednich żyć, czy dysputy z pozornymi przewodnikami i istotami światła. To rzetelna praca po to, abyś się uwolnił z wszystkiego co nie należy do ciebie i co nie jest tobą. To wglądy abyś poznał mechanizmy, przyczyny i skutki, tego co Cię nurtuje i nie daje spokoju, co cię zniewala, nie pozwala oddychać i wyrażać siebie, co hamuje twoją wolną wolę i torpeduje twoje poczynania. To uświadomienie na ile i czy projektujesz, na ile i czy tworzysz iluzje lub ktoś je tworzy. Jak wygląda twój wewnętrzny ogród/przestrzeń twoja, kto nią zarządza i kto tam rezyduje.